Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van Kiddybips.
Kiddybips BVBA
Dampoortstraat 23 9000 Gent
ONN BE0474 811 832
info@kiddybips.be 09/278 46 47

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Kiddybips of rechthoudende derden.

 

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
Kiddybips levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Kiddybips de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Kiddybips kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.
De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Kiddybips geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Kiddybips kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Kiddybips verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

 

Algemene verkoopsvoorwaarden
Betaling en levering

  1. Iedere aankoop is betaalbaar met betaalkaart of via overschrijving. Goederen worden geleverd van zodra uw betaling ontvangen is. Levering gebeurt via B-Post of GLS tenzij u de goederen zelf ophaalt in onze winkel in Gent. Portkosten worden gefactureerd, afhankelijk van gewicht van uw bestelling.
  2. Iedere betwisting m.b.t. de geleverde goederen moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk gebeuren binnen de vijf kalenderdagen na de levering.
  3. Bij elke levering wordt een factuur op naam meegestuurd. Betwistingen m.b.t. de factuur zijn slechts ontvankelijk, indien ze binnen de tien kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk betekend worden.
  4. Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van Gent
  5. De goederen blijven eigendom van de verkoper zolang het volledige bedrag niet is betaald.
    Terugname en ruil

Wilt u van uw aankoop afzien of wilt u een bestelde artikel ruilen dan kan dat binnen de 14 kalenderdagen na levering. Stuur hiervoor het betreffende artikel, voldoende gefrankeerd aan ons terug in een goed gesloten verpakking. Onvoldoende gefrankeerde of beschadigde retourzendingen worden niet aangenomen.

Terugname of ruil kan enkel wanneer het artikel onbeschadigd, niet gedragen of gewassen is en van een onbeschadigde originele verpakking met de voorziene etiketten erbij voorzien is. Kiddybips behoudt zich het recht voor om geretourneerde goederen te weigeren of slechts een gedeelte terug te betalen als blijkt dat aan bovengenoemde voorwaarden niet of onvoldoende wordt voldaan.

Alle kosten van terugzending zijn ten laste van de klant en kunnen niet in rekening gebracht worden. Ruilen en retour zenden kan niet meer na het verlopen van de bovenstaande termijn van 14 kalenderdagen na levering !!! Bij vragen of twijfel rond retour zendingen neem dan eerst even met ons contact op via mail info@kiddybips.be of 09/278 46 47
Terugbetaling

De betaling van teruggestuurde goederen maken wij via overschrijving aan je over.
Foutieve of beschadigde zending
We besteden aan uw bestelling de groots mogelijke zorg. Maar ook wij kunnen ons eens vergissen. Kreeg u een verkeerde levering of is uw pakket beschadigd, neem dan zeker binnen de 5 werkdagen na ontvangst met ons contact op. We zorgen voor een snelle vervanging op onze kosten.

 

Privacy

Persoonlijke gegevens verkregen door uw bestelling worden strikt vertrouwelijk behandeld. Kiddybips garandeert dat deze gegevens nooit uitgeleend, verkocht of verhuurd zullen worden aan derden. Indien u zich hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief kunt u uw gegevens ook laten schrappen. Daartoe volstaat een schriftelijk verzoek gericht aan Kiddybips, Dampoortstraat 23 9000 Gent of via mail info@kiddybips.be

 

Upgedate 17 november 2019

Openingsuren
Elke werkdag Op afspraak 09/278 46 47 of 0478/489 127
24/24 7/7online
© 2022. Alle rechten voorbehouden.
;