Algemene voorwaarden Verzending & retour

Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Iedere factuur is betaalbaar binnen de 15 kalenderdagen na factuurdatum.

  2. Iedere betwisting m.b.t. de geleverde goederen moet, op straffe van nietigheid, gebeuren binnen de vijf kalenderdagen na de levering per aangetekende brief.

  3. Betwistingen m.b.t. de factuur zijn slechts ontvankelijk, indien ze binnen de vijf kalenderdagen na de factuurdatum per aangetekende brief betekend worden.

  4. Bij gebrek aan tijdige en volledige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn van 12% op het openstaand saldo, vanaf de vervaldatum van de factuur. Bovendien zal er een schadevergoeding verschuldigd zijn, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling, van 15 % op de hoofdsom (incl. B.T.W.), met een minimum van 125,- EUR.

  5. Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken vanGent.

  6. De goederen blijven eigendom van de verkoper zolang het volledige bedrag niet is betaald.

Terugname en ruil

Terugname en ruil
Wilt u van uw aankoop afzien of wilt u een bestelde artikel ruilen dan kan dat binnen de 14 kalenderdagen na levering. Stuur hiervoor het betreffende artikel, voldoende gefrankeerd aan ons terug in een goed gesloten verpakking. Onvoldoende gefrankeerde of beschadigde retourzendingen worden niet aangenomen.

Terugname of ruil kan enkel wanneer het artikel onbeschadigd, niet gedragen of gewassen is en in een onbeschadigde originele verpakking met de voorziene etiketten erbij. Kiddybips behoudt zich het recht voor om geretourneerde goederen te weigeren of slechts een gedeelte terug te betalen als blijkt dat aan bovengenoemde voorwaarden niet of onvoldoende wordt voldaan.

Alle kosten van terugzending zijn ten laste van de klant en kunnen niet in rekening gebracht worden. Ruilen en retour zenden kan niet meer na het verlopen van de bovenstaande termijn van 14 kalenderdagen na levering !!! Bij vragen of twijfel rond retour zendingen neem dan eerst even met ons contact op via mail info@kiddybips.be of 09/278 46 47

Terugbetaling
De betaling van teruggestuurde goederen maken wij na verrekening van de verzendingskosten en 5 euro administratiekosten, via overschrijving aan je over.

Foutieve of beschadigde zending We besteden aan uw bestelling de groots mogelijke zorg. Maar ook wij kunnen ons eens vergissen. Kreeg u een verkeerde levering of is uw pakket beschadigd, neem dan zeker binnen de 5 werkdagen na ontvangst met ons contact op. We zorgen voor een snelle vervanging op onze kosten.

Openingsuren
Elke werkdag Op afspraak 09/278 46 47 of 0478/489 127
24/24 7/7online
© 2022. Alle rechten voorbehouden.
;